İş ortaklarımızın sosyal paydaşlarına yönelik olarak gerçekleştirdikleri (lansman, basın toplantısı, bayi toplantısı, fuar, sempozyum vb) etkinliklerin hedeflenen sonuçları yaratabilmesi için “5N 1 K STRATEJİK İLETİŞİM MODELİ” (NeyiNeden,NasılNerede, Ne zamanKime) olarak tanımladığımız bakış açımızla;  stratejik planlamasını yapıyor ve “Etkinliklerin Etkili Yönetimi”ni gerçekleştiriyoruz.

NeSS İletişim olarak etkinlik öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm süreçlerin planlanması ve yönetilmesini (etkinlik konsepti geliştirme, projelendirme, bütçelendirme, tasarım, tedarik, planlama, ,yönetim ve raporlama) yürütüyoruz. Etkinliklerin kamuoyunda etkili yansıyabileceği  medya planlamalarını gerçekçi uygulamalarla ve stratejilerle yürütüyoruz.
Etkinlik organizasyonunu doğrudan bizim gerçekleştirmediğimiz durumlarda da, iş sürecinde yer alan iletişim iş ortakları ile  koordinasyonu, işin kontrolünü, denetimini gerçekleştiriyor ve hedeflenen sonuçlara imza atılmasında etkin rol alıyoruz.