Küresel dünyada  artık “Değerler” üzerine inşa edilen yeni bir paradigma var. Oyunun yeni kuralını insani ve toplumsal değerler oluşturuyor. Bunları önemseyenler “itibarlı” konumda, rekabet güçlerini ve varlıklarını sürdürebilecek bir hammaddeye sahip olurken,  diğerleri ise kırmızı kartla “oyun dışı” kalabiliyor.

“Geçtiğimiz 40-50 yılda ekonomik faktörler dominanttı, bundan sonraki 20-30 yılda ise, sosyal faktörler dominant olacaktır”  diyor ünlü yönetim gurusu Drucker..

İtibar, rekabet ortamında avantaj, bilinirlik, farkındalık ve   kriz ve risk yönetiminde etkinlik için; “Toplumdan kazandığımı topluma nasıl geri verebilirim?” algılamasının doğru ve olumlu yansıtabilmesi için NeSS İletişim olarak  hem gündem yaratacak, hem de iş ortağımızın  iş hedefleriyle örtüşecek sosyal sorumluluk projeleri üretiyor, planlıyor, uyguluyor ve kamuoyuna aktarıyoruz…