Kamu sektörü ile özel sektör arasındaki iletişimin doğru yönetilebilmesinin önemi her geçen gün daha da artıyor.  Özel sektörün rekabet sürecinde doğru ve verimli iş süreçlerine imza atabilmesi, sektörel dinamiklere uygun iş ortamlarını oluşturabilmesi için, kanun yapıcı ve düzenleyicilerle iletişimin doğru zamanlama ve hassas stratejilerle yönetilebilmesi gerekiyor.

  • Biz bu iletişim sürecinde  her iki tarafın dilini bilen, dinamiklerini gözeten,  ortak paydalarını ortaya koyabilen  bilgili ve deneyimli bir ekip olarak  başarılı iş ve iletişim süreçlerine imza atılabilmesini sağlıyoruz.
  • İş ortaklarımızın kamusal ilişkilerini doğru zamanlama ve doğru yöntemlerle yürütebilmesi için Stratejik danışmanlık gerçekleştiriyoruz.
  • Stratejik yol haritaları oluşturma,
  • Sektörel gelişmeleri kanun yapıcı ve düzenleyiciler nezdinde takip etme, bilgilendirme, analiz,
  • İlişki yönetimi,
  • Kriz iletişimi,
  • Gündem yönetimi,
  • Kamu işbirliği ile kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirme,
  • Medya iletişimi  gibi temel uzmanlık alanlarımızla ile iş ortağımızın başarılı sonuçlara ulaşmasını sağlıyoruz.

Stratejik İletişim Danışmanlığı alanındaki  enerjimiz, bilgi-birikimimiz, Ankara’nın dilini iyi bilmemiz, kamu ve özel sektörün çalışma sistemi ile  dinamikleri  konusundaki deneyimimiz  en büyük gücümüzü oluşturuyor ve doğru çözümlere  imza atabiliyoruz.