Kurumsal itibarı yaratabilmek çok büyük bir emek ve bazen çok uzun yıllar alıyor. Yaratılan itibarı ve olumlu algılamayı sürdürülebilir kılmak ise ayrı bir özen, ayrı bir emek alanı.

Öngörülen veya öngörülemeyen krizlerin iyi yönetilememesi ise yıllar alan, titiz çalışmaları yerle bir edebiliyor.  Kriz “mağduru” kurumlarla  ilgili algılamalar, yapılan ya da yapılmayan iletişim ile oluşuyor.  Rekabet ortamında  krizlerden ‘’az yara ve az hasarla’’ çıkabilmek hatta krizleri fırsata  dönüştürebilmek için kriz iletişimini iyi yönetmek gerekiyor.

NeSS İletişim olarak, Kriz İletişimi Yönetimi ile  iş ortaklarımızın  potansiyel kriz alanlarına yönelik alternatif senaryo ve eylem planlarını hazırlıyoruz. İş ortağımızla oluşturduğumuz Kriz Yönetim Ekibi ile kriz anında  eylem planlarının devreye alınmasını, hızlı, kontrollü yönetimini, doğru ve kesintisiz bilgi akışının en etkin kanallarla sosyal paydaşlara aktarılmasını sağlıyoruz. Kriz öncesi, kriz sırasında ve sonrasındaki tüm uygulamaları, “krizi fırsata döndürme” çalışmalarını büyük bir özen ve işin doğasına uygun bir şekilde iş ortağımızla güçlü bir işbirliği ile sürdürüyoruz.