Sponsorluk, hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde hedeflenen algıya ulaşılması veya mevcut algılamanın güçlendirilmesinde iletişim stratejilerinin etkili yollarından biridir.

NeSS İletişim olarak iş ortağımızın iş ve iletişim hedefleri çerçevesinde sponsorluk tekliflerinin değerlendirilmesini, iş süreçlerinin yürütülmesini, kontrolünün sağlanmasını ve sonuçların doğru ölçülebilmesini gerçekleştiriyoruz.