Lider  niteliği taşıyan ve başarılı bir algıya sahip yöneticiler,  tüm sosyal paydaşlar nezdinde kurumsal algılamayı hedeflenen sonuçlara taşımak için en önemli referans noktasını oluşturur.

NeSS İletişim olarak, kişisel ya da kurumsal hedefler için, kişisel ya da kurumsal özellikleri, değerleri göz önünde tutarak, algı ve itibar yönetiminin stratejik yürütüldüğü bir iletişim modeli oluşturuyoruz.

Bu modelde; Lider İtibar Yönetimi, hedeflere özgü stratejik medya ilişkileri, gündem  yönetimi, kriz iletişimi ve kurum içi iletişim modülleri hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Lider itibar Yönetimi

  • Etkili iletişim bütünlüğünün artırılması; etkili konuşma, etkili kürsü hitabeti, etkili beden dili,
  • çeşitli toplantı ve organizasyonlarda destek ve bilgilendirici not hazırlama
  • Konuşma metinlerinin ve mesajların oluşturulması (Toplantı, basın toplantısı, TV ve gazete röportajları, medya görüşmelerinde bilgi notları ve mesajların oluşumu, sunum hazırlığı)
  • Görsel  yönetim; fotoğraf, kamera karşısında destek,  giyim, renk kullanımında destek
  • Kurum çalışanlarına yönelik kurum içi iletişimi güçlendiren uygulama desteği.

Lider Medya İlişkileri Yönetimi

  • Medya Koçluğu
  • Medya Eğitimi