Medya İlişkileri Yönetimi; hedef odaklı stratejik iletişim planı çerçevesinde oluşturulan mesajların hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili bir biçimde iletilmesini sağlar.

Medya; gündem belirlemede etkili, kamuoyu oluşturmada ise önemli bir araçtır. Etkili ve başarılı medya ilişkileri ile bireysel ve kurumsal olarak zihinlerde iz bırakır, farkındalık yaratırsınız! Medyada hedeflenen algının oluşturulması, medyanın önem ve öncelik verdiği konular, kişiler, kurumlar arasına girebilmeniz  toplumun zihinsel haritasında da sizi önemli ve öncelikli hale getirir.

Karşı karşıya kaldığınız, kalabileceğiniz sorun, konu veya fırsatlar karşısında uyum göstermek, öncelik almak ya da bunları sınırlamak, karşı stratejiler geliştirmek ve  bunlardan katma değer elde edebilmek  sağlıklı ve gerçekçi bir medya ilişkileri ile üretilebilir.

Medya dinamiklerinin gerçekliğinde yürüttüğümüz bu hizmet;  NeSS İletişim olarak en güçlü olduğumuz alanlardan biridir. Bir medya stratejisinin belirlenmesini, medya planının oluşturulmasını, uygulanmasını, medya ile kurum arasındaki ilişkilerin sağlıklı, etkili ve olumlu yönetimini, kriz dönemlerine özgü interaktif çözüm planlarını içerir.

Medya planlarını ülkenin, medyanın,  kurumun gündemine bağlı olarak güncelleyerek uyguluyoruz.  Mesajları medyanın gereksinimine, haber değerine göre oluşturuyor, farklı mecralar için ( ekonomi, magazin, internet, televizyon ) farklı stratejiler geliştiriyoruz ve gerçekleştiriyoruz.  Bizim haber  süzgecimizde değer bulmayanları  medyaya iletmeyi tercih etmiyoruz.  Bunun da medya mensupları ile NeSS İletişim arasındaki ilişkiyi güçlü, sürdürülebilir ve saygın kıldığına, karşılıklı ortak paydalarda buluşturduğuna inanıyoruz.

Biz medyanın dilini, medyanın mutfağını, medyanın istemlerini ve beklentilerini biliyoruz. Bu çerçevede medyayı  iş ortaklarımızın beklentileri ve hedefleri  ile  daha sağlıklı ve güçlü bir platformda buluşturuyoruz. Güçlü bir iletişim köprüsü oluşturarak pozitif değer katan, farkındalık yaratan,  özel, sağlıklı, gerçekçi ve sürdürülebilir başarıları içeren stratejilere imza atıyoruz.