NeSS İletişim, 2011 yılında iletişim dünyasına “enerjik” ve “stratejik” bir başlangıç yaptı.

“Sektörel Stratejik İletişim Danışmanlığı” felsefesini taşıyan NeSS İletişim’in Ajans Başkanı, halkla ilişkiler alanında kamu ve özel sektör deneyimine, birikimine sahip Nesrin Sevimli yürütüyor.

NeSS İletişim, bilgi-birikim, deneyim, yaratıcılık üçgeninde kurduğu;  360 derecelik iletişim iş anlayışına dayanan çalışma sistemiyle, algıların hedeflere uygun, olumlu ve farkındalık yaratan yönetimini yürütür. Birliktelik oluşturduğu müşterilerini  “İş Ortağı”olarak  kabul eder ve 7x24 çalışma anlayışını benimser.

“Hiç bir şey kendi başına değerli değildir, her şeyin değeri ona dışarıdan insanlar tarafından verilir” anlayışı, küresel dünyanın en önemli mücadelesinin “Algılama Yönetimi” olduğu bilinci ile  “İş Ortaklarına Özel”,  “İş Ortaklarına Özgü” stratejilerle projeler üretir, planlar, uygular, ölçümler ve  değerlendirir.

“İş Ortak”larına  sektörel bilgi-birikimine, araştırma ve analizlere, gelişmelere, politikalara dayanan gerçekçi, akılcı, yere sağlam basan,  sürdürülebilir  “Stratejik İletişim Modelleri” sunar.

Tüm enerjisini iş ortaklarının iş ve sosyal hedeflerine ulaşması için kullanan NeSS İletişim, evrensel iletişim değerlerini ve kurallarını , yerel değerler ve kurallarla bütünleştirerek ulusal ve uluslararası arenada fark yaratan, sürdürülebilir  başarılar hedefler.

Halkla ilişkilerin meslek ilkeleri ve  etiği  çerçevesinde, iş ortaklarına değer katan, akılcı ve gerçekçi çözümler sunan NeSS İletişim’in sahip olduğu en büyük güç; bu alanın farklı disiplinlerinde oluşturduğu deneyim ve birikimi “amatör bir ruh”“profesyonel bir yaklaşım”la aktaran, “severek çalışan”“sürekli öğrenmeyi hedefleyen” genç, dinamik, heyecanlı ve yaratıcı bir ekibe sahip olmasıdır.