Kurum içi iletişimin güçlü olmasının ve çalışanların mutluluğunun kurumsal itibara katkısı tüm algı araştırmalarında ortaya çıkan önemli bir gerçek. Bu nedenle çalışanların dışarıda kurumun itibar elçileri olarak yer alabilmesi için iletişim stratejilerine gereksinim duyuluyor.

NeSS İletişim olarak, kurum içi iletişim faaliyetleri kapsamında; kurumun misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi ve çalışanların kurumun elçisi haline gelmeleri için uygun stratejiler geliştiriyoruz.

Ayrıca bu kapsamda kurum içi eğitim organizasyonlarını da düzenliyoruz.