Dünya Gazetesi ve Ayna Yapı İşbirliği İle “Bolu’da İnşaat Sektörü” Toplantısı Düzenlendi…