FIDE Başkanı’nın Görev ve Yetkilerini Devretmesi İle İlgili Açıklama