HES Projelerindeki Problemler ve Çözüm Önerileri Toplantısı Yapıldı