TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri / Link: http://www.tisk.org.tr

4 Ağustos 2015

İşveren Risk Artışına Dikkat Çekti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK), siyasi ve ekonomik belirsizliklerin, makro dengeleri olumsuz etkilediği uyarısında bulundu. TİSK tarafından yayınlanan Temmuz ayına ilişkin Ekonomi Bülteni’nde, Temmuz ayında Türkiye ekonomisinde varolan risklerin yanına, yeniden seçime gidilme ihtimalinin ve terörün neden olduğu politik risklerin de eklendiğine dikkat çekildi.
20 Temmuz 2015

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), OECD Verilerine Göre Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Ar-Ge Karnesini Değerlendirdi

TİSK'in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD), “Bilim, Teknoloji ve Sanayi Görünümü 2014” başlıklı raporunun değerlendirildiği araştırmasına göre; Türkiye, 46 ülke arasında, Ar-Ge harcamaları, bilimsel makale yayını, patent başvurusu, inovasyon yeterliliği ve uluslararası ortak buluşlarda en alttaki 5 ülke arasında ya da sonlarda yer alıyor.
16 Temmuz 2015

TİSK, İstihdam Ve İşgücünün Profilini Çıkardı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun yarısından azının (26 milyon 638 bin kişi) istihdam edilerek çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip olduğunu, yarısından fazlasının (31 milyon 41 bin kişi) ise bundan yoksun durumda bulunduğunu bildirdi. TİSK, istihdam artışının ivme kaybettiğine, artış hızının Nisan 2015’de bir önceki yılın aynı ayındakine göre, yüzde 5.7’den, yüzde 1.7’ye indiğine de dikkat çekti.
6 Temmuz 2015

Gençlerin İşi Olmadığı Gibi İş Arayışı Da Yok

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ulusal ve uluslararası verileri yorumlayarak yaptığı analiz, genç işsizlerle ilgili durumu ortaya çıkardı. Türkiye’de 15-29 yaş grubu gençlerin yaklaşık 3’te 1’i eğitimde veya çalışma hayatında değil, üstelik 6 milyon “boşta gezer” gençten 4,7 milyonu iş de aramıyor. Sorunun temel nedeni genç kadınların yüzde 45’inin hem eğitim hem de istihdam dışı kalması.
1 Temmuz 2015

Türkiye’nin Geleceği Sanayi Yatırımlarına Bağlı

İşveren camiası, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kurulacak 63’üncü Hükümeti’ne, ekonominin temel sorunları hakkında hatırlatmalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Haziran ayına ilişkin “Aylık Ekonomi Bülteni”nde yer alan değerlendirmelerde, ekonomik verilerin, Türkiye ekonomisinin yılın ilk 5 ayı sonunda Orta Vadeli Program hedeflerinden büyük ölçüde uzaklaştığını gösterdiğine dikkat çekildi. Bültende “İlk çeyrekteki yüzde 2,3’lük orandan sonra, 2015 yılı büyüme hedefi olan yüzde 4’e erişmek için kalan aylarda yüzde 4’ün üzerinde büyümek gerekmektedir ki bunun gerçekleşmesi şimdilik zor görünmektedir” denildi.
19 Haziran 2015

Türk Rus İşverenlerden İşbirliği Adımı

Türk ve Rus işverenleri ekonomik işbirliği fırsatlarının artırılması için ilk adımı attı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSPP) arasında imzalanan protokolle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması öngörülüyor.
11 Haziran 2015

Ücret-Verimlilik Dengesizliği Sanayiyi ve Ekonomiyi Zorluyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2015 yılının ilk çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde1,3, istihdam yüzde 0,9 oranında yükseldi.
1 Haziran 2015

İşçi Eylemleri Sanayinin Yükselen Performansını Olumsuz Etkiledi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), sanayinin yükselen performansının iş bırakma eylemleri ile olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, eylemlerin etkilerinin Mayıs ayına ait sanayi göstergelerinde izlenebileceğini vurguladı.TİSK, ‘Mayıs Ayı Ekonomi Bülteni’nde yaptığı değerlendirmede, “Ülkemiz sanayinde üretim, ciro ve kapasite kullanımı arttı. Ancak Mayıs ayının son haftasında otomotivde ortaya çıkan iş bırakma eylemleri artış sürecini olumsuz etkiledi. Etkileri ilgili dönem göstergelerinde izlenmeli” ifadelerini kullandı.
21 Mayıs 2015

TİSK, MESS, OİB, OSD, TAYSAD’Dan Ortak Çağrı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) otomotiv sanayinde devam eden eylemlere ilişkin ortak basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, “Son günlerde otomotiv sektöründe karşı karşıya kalınan süreç tüm taraflara zarar veren bir boyuta ulaşmıştır. Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edebilmesi için kaybedecek bir tek günümüz bile olmamalıdır” vurgusu yapılarak, “işçilerimizi sağduyu ile davranmaya, işverenin çağrısına kulak vermeye ve eylemleri sona erdirmeye çağırıyoruz” denildi.
16 Mayıs 2015

Çalışma Barışı Bozulmamalı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) son günlerde özellikle Bursa çevresindeki metal işkolu işyerlerinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Endüstri ilişkilerini ve çalışma barışını tehdit eden yasadışı eylemlerin işveren kesimi için kabul edilemez nitelikte olduğu bildirilen açıklamada, “Söz konusu iş yerlerinde çalışanları sağduyuya ve yasadışı eylemleri ivedilikle sonlandırmaya davet ediyoruz” denildi.